UrbanLab Gdynia
UrbanCafé - Bądźmy w kontakcie. Relacje w czasach pandemii.

UrbanCafé - Bądźmy w kontakcie. Relacje w czasach pandemii.

October 5, 2020

Bądźmy w kontakcie. Relacje w czasach pandemii.

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 1:05:58

 

W jaki sposób w czasie pandemii możemy zadbać o relacje z najbliższymi nam ludźmi? Być może po zakończeniu izolacji będziemy w stanie wyjść z niej mocniejsi? Z większym zaufaniem, otwartością i empatią?

 

Goście: Bartosz Karcz (Uniwersytet SWPS), Edyta Sinacka-Kubik (Kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia),
Aleksandra Bladoszewska (koordynatorka wolontariatu MOPS Gdynia), Anna Matłosz (domy sąsiedzkie Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich).
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

UrbanCafé - Społeczność w dobie kryzysów

UrbanCafé - Społeczność w dobie kryzysów

September 25, 2020

Społeczność w dobie kryzysów | wykład Adama Markuszewskiego
(nagranie wykładu online organizowanego przez UrbanCafé)
Czas trwania: 1:02:47

Każdy kryzys prowadzi do nowej równowagi. Możemy więc wykorzystać obecną sytuację kryzysu klimatycznego, aby nawiązać głębszą więź ze sobą, z innymi ludźmi i ze światem. Możemy, nie niszcząc naszej planety, już teraz współtworzyć wspólnoty i społeczności, które będą bardziej odporne i łatwiej przystosują się do nowych warunków.

Prowadzący: Adam Markuszewski – organizator Leśnych Spacerów Rozwojowych, przewodnik po Puszczy Kampinoskiej, opowiadacz, trener i facylitator, współorganizator Kręgów dla Ziemi, członek Kooperatywy Spożywczej Dobrze. Przez kilka lat współtworzył Młodzieżową Sieć Klimatyczną - organizował happeningi, Conference of Youth przed COP-19 w Warszawie oraz przestrzeń Nowy Zielony Świat, uczestniczył w marszu na rzecz klimatu w czasie COP w Paryżu i realizował materiał o tym, jak społeczności w Indonezji działają na rzecz klimatu.

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

UrbanCafé - Debata o gdyńskich działaniach online: współpraca z mieszkańcami

UrbanCafé - Debata o gdyńskich działaniach online: współpraca z mieszkańcami

September 18, 2020

Gdyńskie działania online: współpraca z mieszkańcami | debata online

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 00:57:30

 

W jaki sposób instytucje i mieszkańcy pozostają ze sobą w kontakcie, by czerpać z sąsiedzkich działań w okresie pandemii? Czy część działań powinna na stałe zagościć w grafikach wydarzeń?

 

Goście: Beata Szadziul (Centrum Aktywności Rodziny - Gdynia Rodzinna/Wydział Polityki Rodzinnej), Bożena Zglińska (Centrum Aktywności Seniora), Dobrosława Korczyńska-Partyka (domy sąsiedzkie Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich), Martyna Winnicka (Wymiennikownia Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu), Maja Wagner (Wydział Kultury).
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

 

UrbanCafé - Susza – czy zabraknie nam wody?

UrbanCafé - Susza – czy zabraknie nam wody?

September 11, 2020

Susza – czy zabraknie nam wody? | debata online

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 00:41:43

 

Polska stepowieje – nasz kraj ma najmniejsze zasoby wód w Unii Europejskiej, a trwająca obecnie susza jest najgorsza od koło 50 lat. Ponieważ problemy z dostępem do wody są jednym z pierwszych sygnałów kryzysu klimatycznego.

 

Goście:
dr Sebastian Szklarek (ekohydrolog PAN, autor strony bloga Świat wody, ekspert fundacji Ambitna Polska)

Andrzej Ryński (z-ca dyrektora ds. infrastruktury Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni),

Tadeusz Schenk (naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia)

Moderacja: Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia)

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

 

UrbanCafé - Gospodarka po pandemii

UrbanCafé - Gospodarka po pandemii

September 4, 2020

Gospodarka po pandemii | debata online

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 00:49:12

 

Czy sytuacje skrajne mogą być przyczynkiem do długofalowych zmian? Czy kryzys będzie katalizatorem odważniejszych zmian w strukturze międzynarodowych stosunków gospodarczych i sposobie pracy oraz czy pomoże osiągnąć cele neutralności klimatycznej?

 

Goście:
prof. dr hab. Ewa Bińczyk, pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce.
dr Piotr Śpiewanowski, ekonomista, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk gdzie zajmuje się badaniami rynków surowców i wpływu polityki klimatycznej na konkurencyjność. Absolwent III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, SGH, oraz European University Institute we Florencji. Współzałożyciel grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia
Moderacja: Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia)
 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

 

UrbanCafé - Rowerem przez miasto

UrbanCafé - Rowerem przez miasto

August 28, 2020

Rowerem przez miasto - debata online

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 58:09

 

Podróżując obecnie środkami komunikacji miejskiej stosujemy nowe obostrzenia dot. sposobu jej użytkowania. Nie wszyscy mamy własne samochody i chcemy nimi podróżować. Coraz więcej osób zaczęło przemieszczać się pieszo, rowerem lub na hulajnogach i deskorolkach. Jaka jest gdyńska perspektywa?

 

Goście: Jakub Furkal (Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej), Basia Marchwicka (Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych) oraz Paweł Kimel (Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością).
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

 

UrbanCafé - Jak mówić o zmianie klimatu

UrbanCafé - Jak mówić o zmianie klimatu

August 21, 2020

Jak mówić o zmianie klimatu - debata online

(nagranie debaty online organizowanej przez UrbanCafé)

Czas trwania: 59:24

 

Kto i dlaczego podważa zmianę klimatu? Jakie mogą być czynniki prowadzące do zaprzeczania istnienia globalnego ocieplenia?  Jak rozmawiać o klimacie promując zachowania pro-środowiskowe?

 

Goście: Bartosz Frankowski (Naczelnik gdyńskiego Wydziału Środowiska, Pełnomocnik prezydenta miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu), dr Michał Jaśkiewicz (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański), Dominik Krzymiński (Stowarzyszenie Na Styku, koordynator projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”)
Moderacja: Magda Dębna (UrbanLab Gdynia)

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

 

UrbanCafe - Miejsce na twoją reklamę

UrbanCafe - Miejsce na twoją reklamę

August 14, 2020

Wykład "Miejsce na Twoją reklamę. Chaos w przestrzeni publicznej a egoizm reklamobiorców."

(nagranie spotkania, które odbyło się w przestrzeni UrbanCafé)

Czas trwania: 1:26:18

 

Czy nasze poczucie piękna może być podyktowane egoistycznymi przesłankami? Co może nas skłonić do większej dbałości o ładną przestrzeń publiczną?

Opowiada: prof. Michał Parzuchowski, psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor uczelni na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie i członek sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego.

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

UrbanCafe - Różnorodność

UrbanCafe - Różnorodność

August 7, 2020

Rozmowa "Inny niż ja - jak mądrze się ze sobą różnić?"

(nagranie spotkania, które odbyło się w przestrzeni UrbanCafé)

Czas trwania: 1:02:16

 

Zróżnicowany świat jednych zachwyca i fascynuje, drugich przeraża. Dla jednych „różny” oznacza „ciekawy”, dla drugich - różny to inny lub obcy. Czym zatem jest różnorodność w dzisiejszym świecie?

 

Dagny Kurdwanowska rozmawia z:

prof. Wiesławem Łukaszewskim, wybitnym autorytetem w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, autorem wielu publikacji, w tym „Pięknie się różnić, mądrze być podobnym”;

dr Nataszą Kosakowską-Berezecką, psycholożką, specjalizującą się m.in. w komunikacji międzykulturowej i zarządzaniu różnorodnością, współautorką książki „Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią”.

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

UrbanCafe - Antropocen

UrbanCafe - Antropocen

July 21, 2020

Wykład profesor Ewy Bińczyk – „Epoka człowieka - czym jest antropocen?”

(nagranie spotkania, które odbyło się w przestrzeni UrbanCafé)

Czas trwania: 49:22

 

Zmiana klimatyczna, szóste wielkie wymieranie gatunków, utrata przyszłości i marazm antropocenu. Musimy szukać rozwiązań tych problemów, nie zostało nam wiele czasu.

 

Opowiada: dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce. Jest autorką popularnej książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (PWN 2018).

 

UrbanLab na FB: https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

UrbanLab: https://urbanlab.gdynia.pl/

 

UrbanLab Gdynia jest prowadzony w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach UrbanCafé organizowane są spotkania dotyczące funkcjonowania miast, w których mieszkańcy spotykają się z naukowcami, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji i strefy NGO.

Play this podcast on Podbean App